Risinājumi

IT integrēto risinājumu izstrāde un ieviešana ietver padziļinātu iesaistīšanos klienta biznesa procesu izpētē, analīzē un inženierijā, kā arī vairāku informācijas sistēmu un to komponenšu sadarbības nodrošināšanu biznesa mērķu sasniegšanai.

Pakalpojuma ietvaros saņemiet:

 • biznesa specifikas un procesu izpēti, analīzi un uzlabojumu priekšlikumu izstrādi;
 • piemērotākā tehniskā risinājuma izvēli, dokumentācijas sagatavošanu iepirkumiem;
 • klienta interešu pārstāvību (tehniskās konsultācijas) iepirkumos;
 • risinājuma (komponenšu) prasību specificēšanu;
 • risinājuma (komponenšu) izstrādi;
 • risinājuma komponenšu testēšanu;
 • komponenšu integritātes testēšanu;
 • komponenšu un kopējā risinājuma veiktspējas testēšanu;
 • ieviešanas stratēģijas izstrādi;
 • ieviešanas atbalstu.

DATORTĪKLI – LAN, WiFi

Pilns datortīkla izbūves darbu komplekss – veicam lokālo tīklu projektēšanu, izbūvi, testēšanu un tehniskās izpilddokumentācijas izstrādi. Pēc tīkla izbūves nodrošinām tīkla apkalpošanu.

Lokālo datortīklu aktīvo elementu apkalpošana

 • Vienkāršo lokālā datoru tīkla elementu – koncentratoru, komutatoru, maršrutētāju darbības uzturēšana, konfigurēšana un darbības problēmu novēršana;
 • Vienkāršo datora tīkla elementu aizvietošana uz remonta laiku;
 • Garantēts reakcijas laiks uz izsaukumu;
 • Problēmu pieteikšana Pakalpojumu dienestā 24 stundas diennaktī.
 • Uz jūsu jautājumiem atbildēs un papildus informāciju par jūs interesējošiem IT risinājumiem sniegs mūsu pārdošanas daļa.

IT risinājuma optimizēšanai tiek veiktas sekojošas darbības:

Esošā IT risinājuma audits

 1. Jūsu uzņēmuma biznesa prasību apzināšana;
 2. Esošo datoru un serveru apsekošana;
 3. Lokālā tīkla veiktspējas novērtēšanu;
 4. Informācijas apkopošana par katru tehnikas vienību;
 5. Informācijas apkopošana par izmantoto programmatūru un licencēm;
 6. Esošā IT risinājuma novērtējums un priekšlikumi
 7. Uzņēmuma datortehnikas, izmantotās programmatūras uzskaitījumu un tehniskā risinājuma apraksts.
 8. Esošā IT risinājuma veiktspējas un funkcionālās efektivitātes novērtējumu atbilstoši jūsu biznesa prasībām.
 9. Priekšlikums IT risinājuma (tehnika un programmatūra) uzlabošanai – tiek izstrādāta tehniskā risinājuma koncepcija.
 10. IT risinājuma uzlabojumu ieviešana saskaņā ar izstrādāto un saskaņoto IT risinājuma uzlabojumu priekšlikumu.