Grāmatvedības pakalpojumi juridiskām personām

GrāmatvedībaNo precīzas grāmatvedības uzskaites uzņēmumā lielā mērā ir atkarīga veiksmīga tā saimnieciskā darbība. Uzņēmuma īpašniekiem un vadībai darba organizācijas procesā jāsaskaras ar vairākām problēmām, kā izsekot nepārtrauktajām izmaiņām nodokļu jomā, kā nodrošināt kvalitatīvu grāmatvedības uzskaiti, kā izvairīties no nodokļu aprēķinu kļūdām.

Lai to veiksmīgi atrisinātu, uzņēmumā pašā jābūt vismaz vienam vai vairākiem kvalificētiem grāmatvežiem, vai jāizmanto specializētas grāmatvedības firmas sniegtos ārpakalpojumus. Izmantojot kvalificētas un pieredzējušas grāmatvedības firmas pakalpojumus, uzņēmumam nebūs nepieciešams iegādāties un lietot speciālu grāmatvedības programmu, algot savu grāmatvedi, ierīkot grāmatvedim, vai grāmatvežiem piemērotu darba vietu un veikt par viņiem nodokļu pārskaitīšanu.

Grāmatvedības pakalpojumi juridiskām personām ietver:

  • Grāmatvedības kompleksa apkalpošana.

Procesā nodrošināta pilna grāmatvedības uzskaite maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tiek pārstāvētas klienta intereses Valsts ieņēmumu dienestā (pirmdokumentu datorizēta apstrāde, grāmatvedības un nodokļu reģistru sastādīšana, atalgojuma aprēķini, uzņēmuma vadības atskaites, nodokļu atskaites VID un citās institūcijās, finansu un nodokļu konsultācijas);

  • Nodokļu pārvaldība

Sniegtie nodokļu pakalpojumi (PVN maksātāja reģistrācija, noņemšana no PVN maksātāja reģistra, nodokļu maksājumu pārvaldība un administrēšana, ieskaitot pārstāvēšanu VID, PVN atmaksas dokumentu sagatavošana un iesniegšana VID);

  • Algu grāmatvedība

Sniedz algu un ar to saistīto nodokļu aprēķinu, kā arī atskaišu iesniegšanu valsts institūcijās. Detalizēts pakalpojumu kopums tiek noteikts līgumā, balstoties uz katra atsevišķa klienta vēlmēm un iespējām(konfidenciāli algu norēķini, algu sarakstu uzturēšana, darbinieku maksājumu un algas nodokļu vadība, prēmiju, komisiju un virsstundu maksājumi);

  • Vadības grāmatvedība

Vadības grāmatvedības pakalpojumi un regulāru vadības atskaišu sagatavošana, atbilstošā formātā, kas palīdz kvalitatīvāk sekot biznesa veiktspējai un pieņemt pareizus vadības lēmumus(esošā stāvokļa-ieņēmumu, izmaksu, naudas plūsmas analīze, peļņas un naudas plūsmas uzlabošanas plāns ilgtermiņā, pašizmaksas kalkulācijas);

  • Reorganizācijas atbalsts

Uzņēmumu sadalīšana, apvienošana un pārveidošana, Reorganizācijas dokumentu sagatavošana un līgumu pārbaudes procedūras.

Debitoru un kreditoru parādu pārraudzība

  • Uzņēmuma gada pārskats

Labi sagatavotam gada pārskatam var būt būtiska ietekme uz investoriem, potenciālajiem finansējuma avotiem, bankām, klientiem un arī saviem darbiniekiem – visiem, kuri lielā mērā nosaka uzņēmuma izredzes nākotnē (gada bilances sastādīšana, gada peļņas un zaudējuma aprēķina sastādīšana, naudas plūsmas gada pārskata sastādīšana, uzņēmuma nodokļa gada deklarācija, PVN gada deklarācija);

  • Virtuālais birojs – biroja administrēšana
  • Papildus pakalpojumi: uzņēmumu dibināšana, pārreģistrācija, pirkšana, pārdošana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *